aicon

הפונים אל "מרחב" מקבלים הדרכה והכשרה מקצועית, הכוללת נושאי טרום-תעסוקה, כמו כתיבת קורות חיים, ראיונות עבודה, הבנת תלוש השכר,
דיני עבודה ועוד. וכן נושאים מתקדמים יותר, כמו קידום מקצועי, הגדלת שכר, מיצוי הפוטנציאל והלכה ותעסוקה.  

ההכשרות מועברות על ידי רבנים, כלכלנים, יועצי מס, רואי ומנהלי חשבונות, פסיכולוגים ועוד.

חלק מהפונים עוברים גם הכשרות מקצועיות ייעודיות מטעם מקומות העבודה. בין השותפים להכשרות הללו:
חברת חשמל, ביפר, מלגם, IBM, מכללת אורט והמכללה למינהל.

aicon