aicon

“מרחב" מלווה את הפונים והפונות אליו לאורך כל הדרך עד להשמה המוצלחת, וממשיך לעקוב ולסייע גם לאחר מכן.

בין החברות שבוגרי "מרחב" נקלטו בהן:

תנובה
beeper
בזק
אושר עד
milgam
חברת החשמל
sela
רמי לוי
ברכל
עמינח
כלל ביטוח
נמל אשדוד
aicon